อนุทิน 14337 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
  • วันนี้... ไม่ได้บิณฑบาต และไม่ได้ฉันข้าว

ตื่นเช้าก็ฉันสาเกเชื่อม ๑ ถ้วย พอตอนเพลหรือใกล้เที่ยงก็ฉันสาเกเชื่อม ๒ ถ้วยกับกาแฟ ๑ แก้ว และแล้วก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งสำหรับการฉัน...

สรุปว่า สาเกเชื่อม ๒ หม้อหน้ากุฏิ ซึ่งเดินทางมาถึงวันที่สามก็ได้หมดลงโดยประการฉะนี้

เขียน 05 Jul 2008 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)