อนุทิน #143366

| อนุทิน ... ๖๖๑๗ |

"..."

มนุษย์มีความดีงามอยู่ข้างในกันทุกคน
เหลือแต่ว่าจะนำมาใช้หรือไม่
เท่านั้น

เชียงใหม่ (ยามเย็น)
๑๕ พ.ย.๕๘

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ชอบ นิ้วกลม หรือครับ

ชอบวิธีคิดครับ