อนุทิน 143356 - แมงโม่

แนวคิดที่ละเลงอยู่ในสมองปะปนด้วยเทคโนโลยี

กับรอยแผลแห่งธรรมชาติที่บาดลงในหัวใจส่วนลึก

วัฒนธรรมแห่งรอยร้าวลึกในใจให้คิดถึงตลอดเวลา

กับห้วงเวลาที่พาตัวตนมาเป็น ทาส น้ำเงิน ที่ไม่มีวันจะออกจากห่วง วัฏจักร นี้ได้เลย

ในความเป็นเทคโนโลยี แต่ใจนั้นอยากสัมผัสกับธรรมชาติ กับวัฒนธรรม ของเราที่ มีมายาวนาน

มีความเอื้ออาทร รักใคร่ กลมเกลียวดังก่อนมา ...

เขียน 15 Nov 2015 @ 02:27 ()


ความเห็น (0)