อนุทิน 143356 - แมงโม่

  ติดต่อ

แนวคิดที่ละเลงอยู่ในสมองปะปนด้วยเทคโนโลยี

กับรอยแผลแห่งธรรมชาติที่บาดลงในหัวใจส่วนลึก

วัฒนธรรมแห่งรอยร้าวลึกในใจให้คิดถึงตลอดเวลา

กับห้วงเวลาที่พาตัวตนมาเป็น ทาส น้ำเงิน ที่ไม่มีวันจะออกจากห่วง วัฏจักร นี้ได้เลย

ในความเป็นเทคโนโลยี แต่ใจนั้นอยากสัมผัสกับธรรมชาติ กับวัฒนธรรม ของเราที่ มีมายาวนาน

มีความเอื้ออาทร รักใคร่ กลมเกลียวดังก่อนมา ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)