อนุทิน 143351 - ต้นโมกข์

28. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามสังคม (anomie) กับสื่อมวลชน

แนวคิดเรื่องภาวะ Anomie กับสื่อมวลชนทำได้ใน 2 มิติ ก็คือ 1. การกระทำให้บุคคลไม่เป็นมนุษย์ในรอบที่ 2 เช่น หลังจากที่สังคมได้กำราบพวกคนชั่วไปเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 2 ก็มีการให้บทบาทและหน้าที่กับคนชั่วโดยสื่อเข้าไปอีก เช่น การบอกว่าอย่าไปทำชั่วนะ อย่าไปทำแบบคนอย่างนี้นะ เป็นต้น

2. หากนำเสนอข่าวพวกไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น นักวอลเลย์ชายที่เอาชนะในกีฬาแห่งชาติ แต่ทั้งทีมเป็นกะเทย และให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ สื่อทั้งหลายอาจถูกตราหน้าว่าทำให้บทบาทของคนที่ปกติให้ผิดไปก็ได้

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...........................
เขียน 14 Nov 2015 @ 19:21 ()


ความเห็น (0)