อนุทิน 143345 - บุษยมาศ

"ความภูมิใจ"

บางครั้ง...ความดี...ของเรา ซื้อใจใครไม่ได้...แต่มันจะซื้อ "ความภูมิใจ" ให้ตัวของเราได้...

เขียน 14 Nov 2015 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)