อนุทิน #143345

"ความภูมิใจ"

บางครั้ง...ความดี...ของเรา ซื้อใจใครไม่ได้...แต่มันจะซื้อ "ความภูมิใจ" ให้ตัวของเราได้...

เขียน:

ความเห็น (0)