อนุทิน 143344 - บุษยมาศ

"การรู้ถึงธรรมะ"

การเข้าใจและรู้ถึงเรื่อง "ธรรมะ"...เป็นเรื่องเฉพาะตนเสียจริง ๆ...

เขียน 14 Nov 2015 @ 10:59 ()


ความเห็น (0)