อนุทิน 143320 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ตื่นตีห้าครึ่ง ต้องรีบเดินทางมาทำงานแต่เช้า เหมาแท็กซี่มาล่วงหน้าสำนักงาน ซึ่งมมีกำหนดจะต้องเดินไปร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ภาวะผู้นำสู่การยกระดับผลประกอบการ ณ โรงแรมชาเทรียม รีเวอร์ไซด์ จัดโดยบริษัททริส คอร์เปราชั่น จำกัด

- 11 พ.ย. มีประชุมประจำเดือนของ สพร.

- เร่งรัด และเตรียมข้อมูลในการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภาค 1-9

- ช่วยบริการแะละแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้จากสนง.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

- คติประจำวัน...ผู้นำที่ดี จะต้องมีจุดยืนที่เด่นชัด เคร่งครัดในคุณธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เข็มแข็งในทุกสถานการณ์...

เขียน 12 Nov 2015 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)