อนุทิน 143311 - บุษยมาศ

"คุณค่าหรือคุณภาพของคน"

คำว่า "คุณค่าหรือคุณภาพของคน"...มิใช่อยู่ที่ใบปริญญาบัตร ตรี โท เอก แต่อยู่ที่การกระทำของคน ๆ นั้นต่างหาก...เพราะวุฒิการศึกษา เป็นเพียงใบเบิกทางในการกระทำ...หากทำดีก็จะเป็นส่วนที่เสริมให้คน ๆ นั้น รู้จริงและเป็นพื้นฐานของการนำไปปฏิบัติ...สำหรับคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษารับรอง ใช่ว่าจะสร้างคุณค่าหรือคุณภาพในตนเองไม่ได้...สามารถทำได้เช่นกัน แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำดี เพียงแต่ขาดพื้นฐานทางด้านความรู้หรือขาดโอกาสในการเรียนรู้เท่านั้นเอง...ฉะนั้นการสร้างคุณค่าหรือคุณภาพของคนสามารถกระทำได้ ทั้งคนที่เรียนรู้และไม่ได้เรียนรู้

เขียน 12 Nov 2015 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)