อนุทิน 143304 - กลุ่ม8_CRM

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationships Management: CRM)ต่อ

ประโยชน์ทางการตลาดของเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Marketing Applications of CRM)

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด 4 อย่างที่มีความแตกต่างกัน

1.การขายอัตโนมัติ (Sale Force Automation)

2.การจัดการบริการลูกค้า (Customer Service Management)

3.การจัดทารกระบวนการขาย (Managing The Sale Process)

4.การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Campaign Management)

5.การวิเคราะห์ (Analysis)

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร (What is E-CRM)

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ คือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ต การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ไม่สามารถแยกจากการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทั่วไปได้ ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทหลายแห่งจำเป็นต้องมีแนวทางในการดำเนินงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจง มีพนักงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์โดยตรง ทั้งการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทั่วไปและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและฐานข้อมูลเท่านั้น หรือเป็นแค่กระบวนการทำงานอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จ แต่ต้องกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมประจำองค์กร

ความท้าทายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิคส์คือฝ่ายบริหารต้อง

= ใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาลูกค้า ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลที่ได้จาการเข้ามาเยี่ยมชนเว็บไซต์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าทั้งออนไลน์แล้วออฟไลน์

= ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนให้เกิดคุณภาพ

= ประยุกต์ใช้การตลาดแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าข้ามผลิตภัณฑ์การขายสินค้าด้วยราคาแพง

= รู้จักใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น

= ใช้เว็บไซต์ทำการตลาดเฉพาะบุคคล

= ให้บริการลูกค้าออนไลน์เพื่อกระตุ้นยอดขาย

= คุณภาพการบริการออนไลน์ต้องดีเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าครั้งแรกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง

เขียน 11 Nov 2015 @ 19:29 () แก้ไข 11 Nov 2015 @ 19:32, ()


ความเห็น (0)