อนุทิน 143302 - กลุ่ม8_CRM

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationships Management: CRM)

บทนำ (Introduction)

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการลูกค้าถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การที่ธุรกิจจะเจริญเติมโตได้อย่างยั่นยืนนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเป็นสำคัญธุรกิจบนเว็บไซต์หลายแห่งล้มเหลว ซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่และส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในการหาลูกค้าใหม่

การรวมกิจกรรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เข้าไปในช่องทางสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย

การขยายฐานลูกค้า (Customer Extension)

= รับรู้และตอบสนอง

= การขยายข้ามผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยราคาที่สูงขึ้น

= สร้างคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยม

= ใช่ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

การรักษาลูกค้า (Customer Retention)

= เข้าใจกับความต้องการของแต่ละบุคคล

= ให้ข้อเสนอที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

= เพิ่มคุณภาพการบริการให้มากที่สุด

= ใช้ช่อทางการสื่อสารที่เหมาะสม

การเลือกลูกค้า (Customer Selection)

= ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเรา

= คุณค่าของพวกเขาคืออะไร

= วงจรชีวิตของพวกเขาคืออะไร

= ที่ไหนที่เราจะสามารถเข้าถึงพวกเขาได้

การหาลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition)

= พุ่งความสนใจไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

= ลดค่าใช่จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด

= สร้างคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยม

= ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหาะสม


เขียน 11 Nov 2015 @ 19:19 () แก้ไข 11 Nov 2015 @ 19:27, ()


ความเห็น (0)