อนุทิน #143300

  ติดต่อ

26. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์ค่านิยม (value) และบทบาทของสื่อมวลชน

บทบาทของสื่อมวลชนล้วนแต่เป็นการถ่ายทอดค่านิยมให้แก่บุคคลทั้งสิ้น แทบจะไม่มีงานชิ้นใดที่ไม่เสนอเรื่องค่านิยมเลย เช่น ละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ต้องการจะนำเสนอว่า ชาติกำเนิดกับความพยายามสิ่งใดจะมีความสำคัญมากกกว่ากัน หรือคนที่มีชาติกำเนิดดีและมีความสามารถมากจะดีกว่าคนที่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ เป็นต้น

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)