อนุทิน 143286 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๖๐๘ |

"ไฟดับ"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาซ่อมไฟฟ้าวันนี้
ไฟดับตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
รับทราบประกาศก่อนหน้า ๑ วัน

วันนี้เข้าไปสอนเด็ก โดยการมอบงาน
เพราะเตรียมงานไว้แล้วที่ Classstart

หลังจากนั้นก็อยู่ไม่ได้ เพราะร้อนมาก
ออกไปลัลล้าร้านหนังสือประจำตัว
และ Pantip เชียงใหม่

นาน ๆ จะไปที เหมือนเวลาว่างน้อยลง

เขียน 10 Nov 2015 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)