อนุทิน #143280

"ใบปริญญา"

ใบปริญญา...เป็นแค่เพียงพื้นฐานของการที่เรามีความรู้...แต่สำหรับใบปริญญาชีวิต...เราต้องเสาะแสวงหาด้วยตัวของเราเอง...ใบปริญญาชีวิต ไม่มีบอกว่า เราจะเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง เกิดขึ้นก่อนหรือหลังของคนอื่น...เพราะใบปริญญาชีวิตของแต่ละคนนั้น อาจเหมือนและไม่เหมือนกันในบางเรื่อง...

เขียน:

ความเห็น (0)