อนุทิน 143279 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์ชีวิต"

ประสบการณ์ชีวิต...เราไม่อาจสอนกันได้...แต่ตัวเราสามารถเรียนรู้และรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง...เพียงแต่ว่า เราจะเปิดใจรับได้กับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของเราหรือไม่...

เขียน 10 Nov 2015 @ 13:58 ()


ความเห็น (0)