อนุทิน 143270 - วรารัตน์

  • เสาร์-อาทิตย์ นี้ร่วมงานกฐิน3วัด วัดป่าอดุลยาราม วัดวิเวกธรรม วัดสระแก้ว สุดสัปดาห์มีคุณค่า วัดที่1เป็นกรรมการฝ่ายโรงทาน วัดที่2เป็นวัดพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ วัดที่3 ไปร่วมงานและรับมอบเงินผ้าป่าเข้ามูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ที่ชาวตลาดสดเทศบาลเมืองขอนแก่นร่วมกันทำบุญจำนวน445020บาท อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ
เขียน 09 Nov 2015 @ 21:34 () แก้ไข 09 Nov 2015 @ 21:38, ()


ความเห็น (0)