อนุทิน 143239 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การสอน"

การสอนคนในสมัยนี้...คนเป็นครู หรือเป็นผู้ใหญ่กว่า ควรสอนให้เด็กหัดรู้จักคิด วิเคราะห์ในเชิงของการมีเหตุผล...ควรให้เด็กคิดหรือมองคนอื่นในลักษณะของการมองทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน จุดดีและจุดเสียของเขา แล้วนำมาประมวลเป็นภาพรวม...ไม่ควรสอนให้มองแต่ข้อเสียของเขา เพราะนี่คือ การสอนแบบมีเหตุและผล จะทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มองคนในเชิงบวก และจะรู้จักให้อภัยคนได้...

  เขียน:  

ความเห็น (0)