อนุทิน #143229

| อนุทิน ... ๖๖๐๔ |

"..."

หนังสือบางเล่มบอกอะไรบางอย่าง
คนบางคนก็บอกอะไรบางอย่างเช่นกัน

เชียงใหม่ (ยามใกล้ดึก)
๖ พ.ย.๕๘

เขียน:

ความเห็น (0)