อนุทิน 143228 - ต้นโมกข์

21. การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา: การวิเคราะห์เชิงสถานภาพกับสื่อสารมวลชน

เราสามารถนำแนวคิดเรื่องสถานภาพไปศึกษาองค์ประกอบต่างๆของสื่อสารมวลชน เช่น นักร้องหรือนักแสดง ที่เมื่อก่อนจะมีสถานภาพที่ต่ำ เพราะเป็นอาชีพเต้นกินรำกิน แต่สถานภาพในปัจจุบัน นักร้องหรือนักแสดงก็มีสถานภาพที่สูงขึ้น เพราะทำเงินได้มาก หรืออาชีพตลก ซึ่งสมัยก่อนก็มีสถานภาพที่ต่ำกว่าในปัจจุบัน

นอกจากนี้บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนกับสถานภาพก็คือพลังในการมอบหมายสถานภาพให้แก่บุคคล (status conferral) เช่น หากมีข่าวการจับโจรฆ่าข่มขืน คนทั้งสังคมจะมองว่าบุคคลคนนี้เป็นคนเลว ทั้งที่ๆเขาเป็นผู้ต้องหาเท่านั้น

จากกาญจนา แก้วเทพ .(2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน 06 Nov 2015 @ 19:04 ()


ความเห็น (0)