อนุทิน 143222 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ เปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากวันศุกร์รถติด

- ประสานเรื่อง การรายงานแบบประเมิน/ขออุทธรณ์การเปลี่ยนแปลตัวชี้วัด/หมู่บ้านแจ้งการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกู้เงิน

- ให้ลูกสาวติดต่อขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการจ่ายค่าจ้าง/หนังสือยืนยันของธนาคารด้วย

- ให้น้าเจี๊ยบดำเนินการเช่นกัน เพื่อรองรับปัญหาร ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้น

- คติประจำวัน...คิดดีมีแต่ได้ คิดร้ายมีแต่เสีย ...

เขียน 06 Nov 2015 @ 11:11 ()


ความเห็น (0)