อนุทิน 143203 - บุษยมาศ

"ร่วมบันทึกเทป "วันพ่อแห่งชาติ"

บ่าย ๒ ของวันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)...ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก...

เขียน 05 Nov 2015 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)