อนุทิน 143203 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ร่วมบันทึกเทป "วันพ่อแห่งชาติ"

บ่าย ๒ ของวันนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)...ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ช่อง ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก...

  เขียน:  

ความเห็น (0)