อนุทิน #143202

| อนุทิน ... ๖๖๐๐ |

"..."

๒๕๕๒ ... ๑๐๐ ปี ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๒๕๕๔ ... ๑๕๐ ปีชาตกาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)

เขียน:

ความเห็น (2)

อ.จัน วางแผนเลยครับ ;)…