อนุทิน 143189 - ต้นโมกข์

คนที่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาคุยกันเรื่องความคิด

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาคุยแต่เรื่องคนอื่น

เขียน 04 Nov 2015 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)