อนุทิน 143186 - บุษยมาศ

"ความคิดที่แตกต่าง"

อย่าคิด...เพียงเพื่อคิดว่าตัวเองนั้นถูกต้อง...หากแต่ถ้าท่านตกอยู่ในอีกสถานะเดียวกันกับเขา...ท่านอาจจะคิดเช่นเขานั้นก็ได้

เขียน 04 Nov 2015 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)