อนุทิน 143185 - บุษยมาศ

"ความรู้"

หากมนุษย์เรามีการศึกษาที่จบระดับสูงก็จริง...แต่นำความรู้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง...เบี่ยงเบนการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมากว่าส่วนรวม...จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก...การมีความรู้มาก มีทั้งผลดีและผลเสียในตัวของมันเอง...ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

เขียน 04 Nov 2015 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)