อนุทิน #143183

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้อง จัดการกับเด็กพิการเรียนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อของบประมาณ หรือปรับปรุงนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้น..จาก ..www.http://106

เขียน:

ความเห็น (0)