อนุทิน 143183 - prayat duangmala

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้อง จัดการกับเด็กพิการเรียนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อของบประมาณ หรือปรับปรุงนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้น..จาก ..www.http://106

เขียน 04 Nov 2015 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)