อนุทิน 143182 - บุษยมาศ

"ปัญหาของสังคม"

ปัญหาของสังคม...อยู่ที่การกระทำของคนแต่ละคนที่มีการกระทำที่แตกต่างกัน...ขึ้นอยู่ที่ใครจะกระทำปัญหามากหรือน้อย หรือไม่ทำให้เกิดปัญหาเลย

เขียน 04 Nov 2015 @ 12:54 () แก้ไข 04 Nov 2015 @ 12:56, ()


ความเห็น (0)