อนุทิน 143180 - บุษยมาศ

"พฤติกรรมที่แตกต่าง"

ฉันเห็นถึงพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่ คิดว่าจบปริญญาเอกแล้วจะต้องเก่งเสียทุกเรื่อง...คงเป็นไปไม่ได้...ขอร้องเถอะอย่านำเรื่องนิติศาสตร์มาใช้กับผู้บริหารมากนักเลย...ทราบกันหรือไม่ว่า ผู้บริหารทำงานจะประกอบไปด้วยหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ การเน้นหลักคุณธรรม อีกมากมายที่ผู้บริหารเขาคิดอย่างรอบคอบ...ไม่ควรแสดงตัวเองว่าเก่งเหนือใคร แบบนี้ เขาเรียกว่า...เรียนสูงเสียเปล่า หาว่าได้นำมาทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติที่ทำเพื่อส่วนรวมกันไม่...เพราะคนรุ่นเก่าเขาทำงานกันเพื่อแผ่นดิน ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตน...คุณอาจไม่ใช่ข้าราชการ เพราะข้าราชการเขาถูกสอนกันมาว่า...ให้คิดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน...

เขียน 04 Nov 2015 @ 11:18 () แก้ไข 04 Nov 2015 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)