อนุทิน #143172

คนที่ประสบความสำเร็จ: พวเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นสัพพัญญู

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)