อนุทิน 143172 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

คนที่ประสบความสำเร็จ: พวเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นสัพพัญญู

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)