อนุทิน 143172 - ต้นโมกข์

คนที่ประสบความสำเร็จ: พวเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นสัพพัญญู

เขียน 03 Nov 2015 @ 18:18 () แก้ไข 03 Nov 2015 @ 18:19, ()


ความเห็น (0)