อนุทิน 143168 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เขาว่ากติกาของเกมส์การเป็นเกษตรกรคือ ลดรายจ่ายให้มากที่สุดแล้วค่อยเพิ่มรายได้ ส่วนกติกาของเกมส์การทำธุรกิจคือเพิ่มรายได้ให้มากที่สุดแล้วค่อยลดรายจ่าย ท่านว่าทำเช่นนี้ได้จะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนแล

  เขียน:  

ความเห็น (0)