อนุทิน 143152 - Geotorn

Geotorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2-11-2015:

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมของหลายๆโรงเรียน :

โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เปิดภาคเรียนที่ 2/2015 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2015 ;

ความวุ่นวายตอนเช้าใกล้เวลาเริ่มเรียน 7:30 - 7:50 am อันที่จริงแล้ววิชาแรกที่เริ่มมีการเรียนการสอนนั้น เริ่มประมาณ 8:20 am : ช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนที่อลหม่านไปด้วยรถยนต์คันเล็กคันใหญ่ของผู้ปกครองที่มุ่งหวังว่าโรงเรียนจะได้ให้การศึกษา "ความรู้" กับบุตรหลาน แต่หากพิจารณาแล้วการได้มาซึ่งความรู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องมาหาที่โรงเรียน นักเรียนหรือผู้เรียนสามารถแสวงหาได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Network โลกแห่งความรู้พร่างพูลเข้าหาอย่างไม่สามารถที่จะนับได้ : ในทำนองเดียวกัน "ความรู้" ที่โรงเรียนสามารถให้แก่นักเรียนนั้นก็เป็นความรู้ที่ไม่ต่างอะไรกับความรู้ใน Cyber world ที่ร้ายไปกว่านั้น "ความรู้" ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ เด็กเกือบครึ่งร้อย ครู 2 คน อาจจะน้อยกว่าที่นักเรียน หรือผู้เรียน จะเข้าไปแสวงหาในโลกของอินเทอร์เน็ต : ดังที่กล่าวมา "ปรัชญา" หรือ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนควรจะเปลี่ยนไปเมื่อโลกในวันนี้ (21st Century) แตกต่างจากโลกของเมื่อวาน : โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรจะให้/ฝึกนักเรียนหรือผู้เรียนของเราให้สามารถ แสวงหา คิดวิพากษ์ คิดสร้างสรรค ใช้จินนาการ ภาวะผู้นำ ความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีจิตสำนึกต่อโลก รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบและมีความสุข : แต่ว่า... เราจะทำอย่างไร? ใครจะมารับผิดชอบบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ ในเมื่อความคาดหวังของผู้ปกครองและนักเรียนยังต้องการ "ความรู้" ที่ใช้ในการสอบ : เด็กที่สอบได้คะแนะเยอะหมายถึงเด็กเก่งหรือไม่?

"เรียนเพื่อสอบ สอบเฉพาะความรู้ ความจำ การรับเข้าศึกษาต่อ ใช้คะแนนสอบ" แล้วผมละเรียนไม่เก่ง(เขาบอก)เพราะเกรดผมต่ำ ผมเรียนที่ผมอยากเรียนได้ไหม?


Geotorn

เขียน 02 Nov 2015 @ 11:57 () แก้ไข 02 Nov 2015 @ 14:19, ()


ความเห็น (0)