อนุทิน 143141 - ต้นโมกข์

คนที่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาให้การสรรเสริญการเยินยอ

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาวิพากษ์ โดยไม่มีเหตุผล

เขียน 01 Nov 2015 @ 18:55 () แก้ไข 01 Nov 2015 @ 18:57, ()


ความเห็น (0)