อนุทิน #143141

คนที่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาให้การสรรเสริญการเยินยอ

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ: พวกเขาวิพากษ์ โดยไม่มีเหตุผล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)