อนุทิน 14314 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีกองทุนเปิดหลายแห่งตอนนี้ เช่น ทิสโ้ำก้ พันธบัตร (TISCO Sovereign Bond Fund: TISCOSV)
IPO 4 -11 กรกฎาคม 2551

โดยกองทุนดังกล่าว จะประมาณการณ์ผลตอบแทนที่ Net 4 %  ต่อปี
แต่พวกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทำไม ให้ดอกเบี้ยตั้ง 8% แถมมีสวัสดิการ อย่างอื่นอีก เช่น เหมาค่าทำฟัน 5000.00/ปี ซึ่งที่อื่นๆไม่มีให้
ประกันสังคม ก็ให้แค่ 500.00  สำหรับการอุดฟันปกติ 
เขามีสโลแกนว่า ยามมีมาฝาก ยามยาก มาถอน
แล้วถ้าเกิด ถอนพร้อมๆกัน จะทำอย่างไร....
เพราะเขาแบ่ง คน ไว้ 4 ประเภท ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์---1.คนที่มีเหลือมาก 10%
ผู้ที่มีเหลือปานกลาง 20%  ผู้ที่มีเหลือน้อย 20% และผู้ที่มีเหลือน้อยมาก 50%
เอ อยากจะศึกษาอีกหน่อย เพราะ มีคนมาชวนหลายรายแล้ว ...ขอคิดดูก่อน...น่าจะเสี่ยงไป...แล้วต้องดูผู้บริหารด้วยว่า เป็นใคร...เอาเงินฝากไปทำอะไรมั่ง...มีหลักฐานแสดง ทุกเดือนไหม โอ๊ย อีกหลายอย่าง ที่ต้องลงลึก
รำคาญตัวเองเหมือนกัน ที่เป็นคน ชอบสงสัย...
ใครมาขายอะไรกับเรา ก็ออกจะเบื่อๆ เพราะ ถามมาก ไปจี้ไปไชอะไรเยอะไป ...แต่ไม่ถาม มันก็คาใจนะ....

เขียน 05 Jul 2008 @ 11:54 () แก้ไข 05 Jul 2008 @ 13:01, ()


ความเห็น (0)