อนุทิน 143118 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

วันนี้ เตรียมงาน ปรับแก้ iTune U และ บันทึกเทปวิดีโอ Dlit

สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ทั้งหมด ๑๕ ตอน แต่ บันทึกเทป

รอบแรก ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ย. นี้ ๖ ตอนก่อน

วันนี้ ผู้ช่วยกิตติมศักดิ์ของคุณมะเดื่อ จึงมาช่วยงาน

ตามถนัด คือ " เขียน " บัตรคำ ทำสื่อให้คุณมะเดื่อ

ตามเคย นี่แหละ " จิตวิญญาณครู"


  เขียน:  

ความเห็น (0)