อนุทิน 143085 - อาจารย์ต้น

พวกเราจะมีสุขภาพดีก็ต่อเมื่อ

ความคิดของพวกเราเป็นแนวทางอย่างมนุษย์เท่านั้น

เขียน 27 Oct 2015 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)