อนุทิน 143081 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปกติ

- ช่วงเช้าพาลูกสาวตักบาตรหน้าบ้านพัก ส่วนแม่บ้านไปทำบุญที่วัดกับลูกสาวคนเล็ก เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

- ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ส่งเรื่องให้สหกรณ์ขอเพิมหุ้น ส่งสำนักการคลังขอหนังสือรับรอง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการ

- 26 ต.ค.ประสานกับผู้ตรวจการอัยการ เพื่อไปประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สำนักงานอัยการภาค 3

- คติประจำวัน...การตั้งจิตไว้ดี นำความสุขมาให้...

เขียน 27 Oct 2015 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)