อนุทิน 143079 - ปัญญาชน ชายขอบ

มนุษย์เราเป็น ทาส ของโครงสร้างและหน้าที่ทางสังคม หนีไม่พ้น

มนุษย์เราเป็น ทาส ของความรู้สึ่กนึกคิดของตน หนีไม่พ้น

มนุษย์เราเป็น ทาส ของความเป็นตัวตนว่าเป็นนั้นเป็นนี้ หนีไม่พ้น

มนุษย์เราเป็น ทาส ของความรู้ตามกระแสนิยม หนีไม่พ้น

เขียน 27 Oct 2015 @ 13:02 ()


ความเห็น (0)