อนุทิน 143071 - ทิมดาบ

ต้นยูคาลิปตัสสูงชะลูด

กระดาษขาวปลิวขึ้นบนท้องฟ้า

เบื้องล่างไม่มีแม้แต่วัชพืช

จ. 2ุ6/10/2558

## อีกมุมหนึ่งยามบ่าย ในห้องประชุมทำแผน...

เขียน 26 Oct 2015 @ 21:39 ()


ความเห็น (0)