อนุทิน 143070 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

...พี่สาวที่มาเที่ยวชลบุรี กลับอีสานไปแล้ว ได้พบเจอกันไม่กี่ชั่วโมง ก็สานความผูกพันในสายเลือดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ขอให้พี่โชคดี เดินทางปลอดภัยด้วยเถิด....

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เมือไสน้อค่ะท่าน