อนุทิน 143057 - ปัญญาชน ชายขอบ

มนุษย์เรา ใจเราก็คือของเรา มิใช้ของใคร
ใจของเรา เรายังบังคับไม่ได้ แล้วจะให้ใครมาบังคับ
สังคมมนุษย์เรา มีทั้งดีและชั่ว จะเลื่อกเส้นทางใด
อย่ากจะเป็นนายของตน หรือจะเป็นทาสของผู้อื่น
มีแมนูให้เลื่อก ในเส้นทางชีวิต

เขียน 25 Oct 2015 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)