อนุทิน 14304 - มัทนา

มัทนา

Fri. 040708 | conference all day

  • วันนี้อยู่ที่ประชุมทั้งวัน เพลียกันมากทุกคน 8am-6pm ไม่หยุด เข้าห้องนั้นออกห้องนี้ รู้สึกว่ามันมากไป เดินเยอะด้วย (conference นี้มีคนมา 5,000 คน เป็น dental research conference ที่ใหญ่ที่สุด)
  • ตอนเย็นไปทานข้าวกับเพื่อนๆ UBC และ อ. ที่ปรึกษา ทุกคนหมดแรง แต่ก็คุยกันสนุกเหมือนเดิม ทานเสร็จก็เดินย่อยแถวๆ habour front (Ontario Lake) แป๊บเดียวก็แยกย้ายกลับบ้าน โรงแรมใครโรงแรมมัน
  • ไว้วันหลังค่อยมา AAR พวก presentation ที่ไปฟังไปอ่านมา
  • วันนี้จดไว้แค่หัวข้อก่อน
  • the new ethical review procedure; dental students + architecture students working together in designing health promotion material at U. of Sydney; health literacy in older adults; why dentistry is not part of health care system in Canada

 

เขียน 05 Jul 2008 @ 10:21 ()


ความเห็น (0)