อนุทิน 143023 - อักขณิช

  ติดต่อ


หลายวันก่อน สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ส่งหนังสือ "สารพัดช่าง KM สู่ LO" มาให้ เป็นของที่ระลึกจากการร่วมตอบแบบสอบถามทาง www.gotoknow.org เมื่อหลายเดือนก่อน

อ่านแล้วได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมมากมายเลยละครับ


  เขียน:  

ความเห็น (2)

ได้รับเช่นกันครับ พี่หนานเพลิน ;)…

ผมก็ได้รับแล้วเช่นกันครับ