อนุทิน 143021 - อักขณิช

  ติดต่อ

ปัญหาและอุปสรรคที่มีจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของคนเรา ซึ่งจะทำให้ชีวิตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่หรือหนักหนาสักปานใด
ก็เชื่อมั่นว่าทุกๆ คนจะสามารถแบกรับภาระเหล่านั้นได้ตลอดทั้งวัน....จนกว่าตะวันจะตกดิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)