อนุทิน #14302

  ติดต่อ

TQM: การบริหารแบบคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา บรรยายเมื่อ 5 ก.ค.51 )

 

 

บทความทางการศึกษา(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)

http://www.moe.go.th/main2/article/article-somsak/index.htm

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)