อนุทิน 14302 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

TQM: การบริหารแบบคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา บรรยายเมื่อ 5 ก.ค.51 )

 

 

บทความทางการศึกษา(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)

http://www.moe.go.th/main2/article/article-somsak/index.htm

 

เขียน 05 Jul 2008 @ 09:07 () แก้ไข 05 Jul 2008 @ 10:07, ()


ความเห็น (0)