อนุทิน 142989 - จ่อเป

  ติดต่อ

คำว่า "TEACHERS" ตามพยัญชนะ

T = Teaching and Training การสั่งสอนและการฝึกฝนวิทยาการ
E = Ethics Instruction การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
A = Action Research การวิจัยและการศึกษาค้นคว้า
C = Cultural Heritage การถ่ายทอดวัฒนธรรม
H = Human Relationship การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
E = Extra Jobs การปฏิบัติงานที่พิเศษต่างๆ
R = Reporting and Counselling การรายงานผลนักเรียนและการแนะแนว
S = Student Activities การจัดกิจกรรมนักเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)