อนุทิน 142969 - อาจารย์ต้น

บางครั้ง คำว่า “อาจจะ”

อาจฆ่าคุณก็ได้

เขียน 19 Oct 2015 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)