อนุทิน 142965 - บุษยมาศ

"การศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก"

เมื่อวานได้ยินคำพระบรมราโชวาท...ได้กล่าวให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก...ฟังว่า "การจบการศึกษา ถือว่าเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตเท่านั้น" ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของฉันเองว่า...คนที่จบการศึกษาระดับ ป.ตรี โท เอก...ยังจะต้องหาประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย สำหรับการใช้ชีวิตให้อยู่รอดบนโลกใบนี้...ซึ่งแต่ละคนจะมีประสบการณ์ต่าง ๆ แตกต่างกัน ดังนั้น...แต่ละคนต้องอยู่แบบเกื้อกูลกัน โดยใช้ใจมองมากกว่าใช้ความรู้สึกมอง...

เขียน 19 Oct 2015 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)