อนุทิน 142955 - บุษยมาศ

"วิธีสอนเด็ก"

การสอนเด็ก...ในสมัยนี้...ควรสอนในลักษณะการให้ข้อเท็จจริง...เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ ให้เหตุและผลมากกว่า...มากกว่าที่คนในสมัยก่อนสอนว่า...ควรเป็นแบบนั้น แบบนี้ เหมือนชี้ว่า...ต้องใช่ ต้องเป็น...สำหรับยุคนี้ควรสอนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ ให้เด็กคิดตาม ให้เหตุผลว่า หากเกิดแบบนี้แล้วได้ผลอย่างไร...หากเกิดอีกแบบหนึ่งนั้นแล้วจะได้ผลอย่างไร...เสมือนเป็นการฝึกให้เด็กได้ตัดสินใจได้เองด้วย...สำหรับ "ฟ้าคราม" ตอนนี้ ถูกย่าบุษสอนแบบนี้...แล้วมาลองดูกันว่า อีก ๒๐ ปี เธอจะเป็นคนเช่นไร?

เขียน 17 Oct 2015 @ 12:37 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ฟ้าครามจะมีเหตุผล และมีปัญญาแยกแยะได้อะไรดี ไม่ดี เป็นคนเก่งและคนดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด…“ฟ้าคราม” คือ หนูทดลองของย่าบุษค่ะ…ย่าอยากได้อย่างไร ก็จะใส่ให้กับเธออย่างนั้นค่ะ…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจด้วยค่ะ