อนุทิน 142953 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 463 #

สวัสดียามเช้าวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

วันนีัที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม รำลึกพระคุณครู

เหตุที่จัดกิจกรรมวันนี้ มีที่มา พิจารณาหาเหตุผล ทำให้ได้ข้อสรุปเช่นนี้

รำลึพระคุณครูทุกท่านด้วยใจนะคะ

-------------------------------------------------------------------

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภารกิจเยอะไปหมด สรุปประเด็นสำคัญ

  • ประชุม พิจารณาผลการปฏิบัติงานบุคลากร 3 ครั้ง ๆ ละ 3 - 5 ชั่วโมง
  • ตรวจสอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของคณะ
  • กรอกข้อมูลงบประมาณ ฯ ในระบบ ERP
  • แล้วก็งานสอน เรียบร้อย ครบถ้วน
เขียน 17 Oct 2015 @ 07:21 ()


ความเห็น (0)