อนุทิน 142939 - prayat duangmala

การใช้คำถามเป็นเทคนิคสำคัญในการเสาะแสวงหาความรู้

การถามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย

รวบรวมโดย กัญญาวีรยวรรธน

เขียน 16 Oct 2015 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)