ติดต่อ

อนุทิน #142939

การใช้คำถามเป็นเทคนิคสำคัญในการเสาะแสวงหาความรู้

การถามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่าง ๆส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและเกิดความท้าทาย

รวบรวมโดย กัญญาวีรยวรรธน

  เขียน:  

ความเห็น (0)