อนุทิน #142935

"คุณค่าของคน"

คนโง่...มักจะวัดคุณค่าของคน

ที่ฐานะ...การศึกษา...เกียรติบัตร

"แต่"...คนฉลาด...มักจะวัดคุณค่าของคน

โดยใช้เหตุผล...จากความสามารถและคุณภาพ

ของการกระทำอย่างจริงใจ

เขียน:

ความเห็น (0)